Användarupplevelsen är allt.

Den kan börja när som helst och inträffa var som helst. Därför är vi med hela vägen, och hittar lösningar där de behövs. Ibland gör vi det genom ny design på en förpackning, ibland genom ett snabbare bokningsflöde på webben eller ett nytt skyltsystem för ett hotell. I vissa fall genom en helt ny produkt.

Innovation & Strategi

Det finns ingen bättre fråga än varför. Varför? Genom att fråga varför om och om igen kan vi hitta fram till roten av er affär. Vi kan skära saker och ting på en annan ledd när det behövs. Utmana strategin om det behövs. Vi kan jobba fram innovationer som ett medel att nå målet. Det är också anledningen att vi vill komma in så tidigt som möjligt i er process. På så sätt kan vi rita upp färdplanen tillsammans med er. Och vi vill hellre att ni kommer med problem än lösningar. Så att vi tänker rätt från början.

Användarcentrerad design

Design får aldrig bara vara fin. Varje del i all formgivning måste bygga på en konceptuell tanke. Genom bra design kan användaren förstå ett gränssnitt eller ett vägvisningssystem utan förklaringar. Bra design är intuitiv. Vi strävar alltid efter att vår design ska vara känslofylld och sätta betraktaren i rätt emotionell stämning. Det har bland annat lett till en rad utmärkelser och priser genom åren. Både på hemmaplan och internationellt.

Utveckling och uppföljning

För oss finns inga gränser mellan analogt och digitalt. Det betyder att vi har all kompetens inhouse för att också utveckla de idéer vi föreslår. Våra utvecklare hanterar bland annat C#, .NET, Wordpress, Umbraco och Episerver, samt native apputveckling för iOS och Android.

För att veta om vi har träffat mål mäter vi och utvärderar vi allt vi gör. Till exempel genom regelbunden analys av data som vi samlar in från era kanaler. Utifrån det kan vi avgöra vad vi ska justera eller vad vi ska göra mer av. Sedan börjar allting om.