Sunny at Sea
Under

Under and the digital design agency Sunny at Sea are merging! Together we create a new bigger Sunny at Sea. We are so happy. Thrilled. Fired up. And excited to work together! This will open up the possibility to fully focus on the user experience in every step of the way. Sometimes it will be digital. Sometimes physical. With our joint love for design and development our aim is to really challenge the way people think about user experience. Buckle up. Let’s go!

Under går ihop med den digitala designbyrån Sunny at Sea! Tillsammans skapar vi ett större Sunny at Sea. Vi är så glada. Förväntansfulla. Uppspelta. Och taggade på att jobba tillsammans! Nu kan vi fullt ut fokusera på användarupplevelsen i alla led. Ibland kommer det bli digitalt. Ibland analogt. Med vår gemensamma kärlek till design och utveckling kommer vi verkligen utmana hur man tänker kring användarupplevelsen. Håll i hatten. Nu åker vi!